Ambassadors

Fondation Constant’s ambassadors are prominent Dutch with great affinity for Constant’s work. They support the foundation with their knowledge and know-how and will make public appearances as speaker or host at our events. We are honored to have their support.

Benno Tempel, director Gemeentemuseum Den Haag

Wat betreft Constant Nieuwenhuys (1920-2005) hebben we het over een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van de tweede helft van de 20ste eeuw. Constant heeft met zijn beeldend werk, zijn organisatorische activiteiten en geschriften een oorspronkelijke bijdrage geleverd aan de West-Europese kunst- en cultuurgeschiedenis van de 20ste eeuw en zijn werk vormt ook nu nog een grote bron van inspiratie voor bijvoorbeeld architecten, stedenbouwkundigen en architectuurtheoretici.

Het Gemeentemuseum Den Haag beheert een substantiële verzameling van zijn werk. We merken dat er vanuit buitenlandse musea meer en meer bruikleenverzoeken komen. Momenteel ontvangen we vaker een bruikleenaanvraag voor een werk van Constant dan voor een werk van Vincent van Gogh, Claude Monet of Piet Mondriaan, van wie het Gemeentemuseum ook topstukken beheert.

Nederlands cultureel erfgoed als dit moeten we koesteren het werk wat Fondation Constant verricht is daarbij cruciaal.

When it comes to Constant Nieuwenhuys (1920-2005) we are talking about one of the most important Dutch artists of the second half of the 20th century. With his work, his organizational activities and his writings Constant has contributed in a most authentic way to the West-European history of art of the 20th century. Even now his work presents an enormous inspiration to architects, urbanists and architectural theoretics.

The Gemeentemuseum Den Haag has a substantial collection of his work. Recently we are getting more international loan requests for Constant’s work than for work by Vincent van Gogh, Claude Monet or Piet Mondriaan of whom the museum also has several masterpieces in the collection.

We need to cherish cultural heritage like Constant’s work, the work of Fondation Constant is crucial in doing so.

Elco Brinkman, politician, civil servant and director. Senator since June 7, 2011 and chairman of the CDA in the Senate, also chairman of the Dutch Red Cross.

Zeven jaren lang heb ik vergaderd op het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, aan een tafel onder het toeziend oog van Constant. Het woord “oog” gebruik ik in overdrachtelijke zin, want zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbare afbeelding ging over liefde en de moraal. Het gesprek aan tafel ging daarom vaak meer over zijn werk dan over mijn gespreksonderwerp-van-de-dag. Hoe het ook zij, van het architectonische Nieuw Babylon - waar generatie op generatie zijn eigen dromen in herbergt – tot aan zijn poezelig geschilderde honden zijn mij zijn tekeningen, aquarellen, installaties, beeldhouwwerken en schilderijen een lust voor het oog gebleven. Ze dwingen je namelijk om inzicht proberen te krijgen in zijn doorkijkjes naar ons huidige leven en naar een hopelijk nog betere toekomst voor ons allemaal. Pas wanneer we die zien, zullen we ons echt happy voelen. Zoals ik zo vaak, vroeger in gesprek daar aan die vergadertafel. Daarom steun ik graag het werk van Fondation Constant.

For seven years I conducted meetings at the Ministery of Welfare, Health and Culture under the watchful eye of Constant. I use "eye" metaphorically here since the painting dealed explicitly with the themes of love and morality. The conversations would therefore more often than not turn to the painting in my office instead of my topics-to-be-discussed.
Anyway, from the architectural New Babylon project, in which many a generation sees its dreams materialise, to his plumply painted dogs, his drawings, watercolors, models, sculptures and paintings remain a sight for sore eyes to me. They force you to try and penetrate Constant's vision on our current society en hopefully on a better future for us all. Only when we can see that vision, we can feel happy. Like me when I used to have meetings in my office. That's why I support the work of Fondation Constant. 

Benno Tempel

Benno Tempel

Elco Brinkman

Elco Brinkman