ANBI

In 2012 Fondation Constant received the ANBI status. On this page you can find the information that the foundation is required to make public due to this status. Because this is a requirement following Dutch tax regulations the information is published in Dutch.

Naam Fondation Constant (Stichting Constant)

Kamer van Koophandel 41216628

Contact gegevens
Kim van der Horst
info@stichtingconstant.nl
+31 (0) 6 16 012 636
Mevrouw Nieuwenhuys
bestuur@stichtingconstant
fondation-constant.wetransfer.com

Doelstelling
Het beheren en conserveren van de collectie en nalatenschap van de beeldend kunstenaar, Constant Nieuwenhuijs, het beschermen van zijn oeuvre en het bevorderen van bekendheid van het oeuvre en gedachtegoed van eerder genoemde alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2020-2022

Bestuur
Het besturingsmodel van Fondation Constant is het bestuur-model.
Voorzitter: Els Ottenhof
Secretaris/penningmeester: Wessel Ganzevoort
Bestuurleden: Dolf Broekhuizen, Trudy Nieuwenhuys-van der Horst, Paul Schnabel

Beloningsbeleid
Om belangenverstrengeling te voorkomen zal het bestuur van Stichting Constant voor zijn werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.

ANBI
Standaardformulier ANBI 2020

Jaarverslagen
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012


Activiteiten
NB: va 2015 zijn het financieel jaarverslag en de activiteiten samengevoegd in het Jaarverslag
Activiteiten 2014
Activiteiten 2013
Activiteiten 2012


Fondation Constant onderschrijft de Governance Code Cultuur
Download hier het Privacybeleid Fondation Constant

Fondation Constant is a not for profit organisation and your donations are always welcome and ever necessary: paypal.me/FondationConstantNL

Fondation Constant

Follow us on Instagram