Constant | Schilderijen 1969-77, 1978

Schilderijen 1969-77

Constant
1978

Catalog text [Dutch/English]: E.L.L. de Wilde, Fanny Kelk, Gesprek met Constant, Constant, The dogs bark, the caravan moves on (De honden blaffen, de karavaan trekt verder).
All texts also in Englis translation.