Grenzen en mogelijkheden

Opstellen over en rondom de strafrechtspleging
C.J. Kelk
P. Moedikdo
M. Moerings
A. Swart
1984
book

In the book is an invitation to a meeting on the occasion of the 50th anniversary of the Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (Insitute for Criminal Law sciences)

Tabs