Herman Gorter en Henriette Roland Holst in hun tijd

Gerrit Borgers
Henri Gomperts
F. de Jong
Ad Petersen
Douwe Gorter
Garmt Stuiveling
1977
book

Includes three newspaper articles on Henriëtte Roland Horst and Herman Gorter, dated 07-12-1977 and 11-01-1978

Tabs