Van Tresorier tot Thesaurier-Generaal

Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager
J. Smidt
R. Gradus
S. Kaatee
J. de Vries
1996
book

Contains photographs of Constant and Nout Wellink, which the paintings Flamenco, L'insurrection, The Crowd, and Spatiovore in the background

Tabs