Publication

With permission of the author is this a freely translated extract from the book Constant, de late periode (2008) by Trudy van der Horst of the publications by Constant Nieuwenhuys. Available downloads and links are made available by Co Seegers Situationist International and NOT BORED. Links and downloads are indicated in red.

Publications by Constant

Manifest
(Manifesto) in Reflex: orgaan van de experi­mentele groep in Holland, nº 1, 1948. Republished in Documents relatifs à la fondation de l’Internationale Situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, pp. 20-34.
English: Manifesto,1948.pdf

De conferentie van Parijs (The conference of Paris) in Reflex: orgaan van de experimentele groep in Holland, nº 2, 1948. Republished in Documents relatifs à la fondation de l’Internationale Situation­niste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, pp. 36.

Cultuur en contra-cultuur (Culture and counter-culture) in Reflex: orgaan van de experi­mentele groep in Holland, nº 2, 1948. Republished with title Culture et contre-culture in Documents relatifs à la fondation de l’Internationale Situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, pp. 41-43 and pp. 59-61.

De experimentele groep (The experimental group) in Kroniek van kunst en cultuur, nº 10, 1949. Republished with title Le groupe expérimental in Documents relatifs à la fondation de l’Internationale Situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, pp.13-17.

Høsterport in Les artistes libres, Cobra nº 1, 1949. Republished in Documents relatifs à la fondation de l’Internationale Situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, p. 64.

C’est notre désir qui fait la révolution (Our own desires build the revolution)in Les artistes libres, Cobra nº 4, 1949. Republished in Documents relatifs à la fondation de l’Internationale Situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, p. 67-69.
English excerpt: Our own desires build the revolution(excerpt),1949.pdf

Schilderijen van critici (Paintings of critics) in Mandril. Maandblad voor mensen nr. 10 (August 1951).

Constant and Aldo van Eyck, Voor een spatiaal colorisme/For a spatial colorism, Amsterdam 1953, 50 editions.
Dutch: Voor een spatiaal colorisme,1952.pdf
English: Spatial colorism,1952.pdf

Voor een spatiaal colorisme in Forum VIII, nº 10, 1953, p. 361. Republished with title Pour un colorisme spatial in Documents relatifs à la fondation de l’Internatio­nale Situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, pp. 75-84.

Naar een spatiaal colorisme (Towards a spatial colorism) in Ruimte, two monthly magazine, nº 5, 1954, pp. 42-43.

Van samenwerking naar absolute eenheid van de plastische kunsten/From cooperation to absolute unity in the plastic arts in Forum. Maandblad voor architectuur en gebonden kunst, vol.10, nº 6, Juli-August 1955, p. 207.
English: From collaboration to absolute unity among the plastic arts,1955.pdf

Demain la poésie logera la vie/Tomorrow life will reside in poetry, lecture Alba, August 1956. Republished in Documents relatifs à la fondation de l’Internationale Situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, pp. 595-597. Published in English in M. Wigley, Constant’s New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire, Rotterdam 1998, p. 78.
French: Demain la poesie logera la vie,1956.pdf
English: Tomorrow life will reside in poetry,1956.pdf

De eerste tekenen/The first signs (“Phasen” exhibition, Stedelijk Museum Amsterdam) in Liga Bulletin, June 1957.

Sur nos moyens et nos perspectives/On our means and perspectives in Internationale Situationniste, nº 2, December 1958, p. 23-27. Republished in Internationale Situationniste 1958-1969, Amsterdam, van Gennep, 1970 and in Internationale Situationniste 1958-69, Paris, Éditions Champ Libre, 1975.
French: Sur nos moyens et nos perspectives,1958.pdf
English: On our means and our perspectives,1958.pdf

Constant and Guy-Ernest Debord, La déclaration d’Amsterdam/The Amsterdam declaration in Internationale Situationniste, nº 2, décembre 1958, p. 31-32. Republished in Internationale Situationniste 1958-1969, Amsterdam, van Gennep, 1970 and in Internationale Situationniste 1958-69, Paris, Éditions Champ Libre, 1975.
French: La déclaration d'Amsterdam,1958.pdf
English: The Amsterdam declaration,1958.pdf

uittreksels van brieven van Constant aan de Internationale Situationniste, in de maand september 1958 (summaries of letters from Constant to the Situationist International in the month September 1958), Paris, Bibliothèque d’Alexandrie, 1959, in cat. of the exhibition Constant: expositie van constructies en maquettes, Stedelijk Museum Amsterdam, June1959.

Le grand jeu à venir/The great game to come in Potlatch, nº 30, 15 July 1959, p. 3-5. Republished in Docu­ments relatifs à la fondation de l’Internationale Situationniste 1948-1957, Paris, Allia, 1985, p. 255-257.
French: Le grand jeu à venir,1959.pdf
English: The great game to come,1959.pdf

Z.T. in Forum XIV, nº 6, August 1959, p. 177.

Integratie...Van wat? (Integration...of what?) in Forum XIV, nº 6, August 1959, p. 184.

Rapport inaugural de la conférence de Munich (Inaugural Report to the Munich Conference) in Internatio­na­le Situationniste, nº 3, December 1959, p. 25-29. Republished in Internationale Situationniste 1958-1969, Amsterdam, van Gennep, 1970 and in Internationale Situationniste 1958-69, Paris, Éditions Champ Libre, 1975.
French: Inaugural Report to the Munich Conference,1959.pdf

Constant, A. Alberts, Armando and Har Oudejans, Première proclamation de la section Hollandaise de l’I.S./First proclamation of the Dutch Section of the SI in Internationale Situationniste, nº 3, December 1959, p. 29-31. Republished in Internationale Situationniste 1958-1969, Amsterdam, van Gennep, 1970 and in Internationale Situationniste 1958-69, Paris, Éditions Champ Libre, 1975.
English: First proclamation of the Dutch section of the SI,1959.pdf

Une autre ville pour une autre vie/Another city for another life in Internationale Situationniste, nº 3, December 1959 p. 37-41. Republished in Internationale Situationniste 1958-1969, Amsterdam, van Gennep, 1970 and in internationale situationniste 1958-69, Paris, Éditions Champ Libre, 1975.
French: Une autre ville pour une autre vie,1959.pdf
English: Another city for another life,1959.pdf

Der Weg zum unitären Urbanismus/The road to unitary urbanism in cat. of the exhibition Constant, Konstruktionen und Modelle, Essen, Galerie van de Loo, January/February 1960.

Description de la zone jaune/Description of the Yellow Zone in Internationale Situationniste, nº 4, June 1960, p. 23-26. Republished in Internationale Situationniste 1958-1969, Amsterdam, van Gennep, 1970 and in Internationale Situationniste 1958-69, Paris, Éditions Champ Libre, 1975.
French: Description de la zone jaune,1960.pdf
English: Description of the Yellow Zone,1960.pdf

New Babylon: das experimentelle Denk-und Spielmodell/New Babylon: the experimental think and play model in cat. of the exhibition Constant Amsterdam, Bochum, Städtische Kunst­galerie, 1961, p. 3-5.

Nieuw (sic!) Babylon, in Delftse School, onafhankelijk blad van de bouwkundige studenten aan de TH Delft nº 2, 1961, p. 31-34.

New Babylon in Randstad nº 2, 1962, p. 127-128.
Dutch: New Babylon,1962.pdf

Neo-Babylone in L’architecture d’aujourd’hui, vol. 33, nº 102, 1962, p. 77.

Discipline or invention? manuscript for students of the Pratt-Institute, New York, published in M. Wigley, Constant’s New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire, Rotterdam 1998, p. 142.

Constant and C. Caspari in cat. of the exhibition New Babylon. Tekeningen 1961-1962, Rotterdam, Galerie Delta, 1963.

Nya Babylon in Paletten, vol. 25, nº 2, Copenhagen, 1964, p. 56-61.

New Babylon in Signum. Tidsskrift for moderne kunst, nº 4, 1964, p. 23-30.

New Babylon: an Urbanism of the Future in Architectural Design, vol. 34, nº 6, June 1964, p. 304-305.

Ny Babylon in Arkitekten. Meddelelser fra Danske Arkitekters Landsforbund, vol. 66, nº 13, June 1964, p. 280-284.

Opkomst en ondergang van de avant-garde/Rise and fall of the avant-garde in Randstad, nº 8, 1964, p. 6-35.
Dutch: Opkomst en ondergang van de avant-garde,1964.pdf

Constant and Nic. Tummers, Constant. Nieuw Babylon over ’s Gravenhage in Cobouw, 25 September 1964, p. 4-5.

Constant and Nic. Tummers, Sculpto Urbanisme in Cobouw, 19 December 1964, p. 13.

Text in cat. van de expositie New Babylon. Imaginäre Stadt­land­schaften, Krefeld, Museum Haus Lange, 1964.

Phantastische Architektur/Fantastical Architecture in Speculum Artis. Zeitschrift für alte und neue Kunst, vol. 17, nº 4, April 1965, p. 17-22.

Opkomst en ondergang van de avant-garde/Rise and fall of the avant-garde in Randstad. Driemaandelijks nr. 8, 1964, p. 6-35. Shorter version published in Nieuw Beelden Bulletin, November 1965.

De dialektiek van het experiment in cat. of the exhibition Constant, Gemeentemuseum, The Hague, October-November 1965 and in cat. of the exhibition Constant. Van Cobra tot New Babylon, Den Bosch, Provinciaal Museum, February/March 1966.

Text in cat. of the exhibition Neue Tendenzen der Architektur, Bern, Kunsthalle, 1966.

En ny tid in Louisiana Revy, vol. 7, nº 1, 1966, p. 38-39.

Nieuw Urbanisme/New Urbanism in Provo, nº 9, May 1966, p. 2-6.
Dutch: Nieuw Urbanisme,1966.pdf
English: New Urbanism,1966.pdf

Traffic in towns in New Babylon Bulletin, nº 1, January 1967, p. 1-12.

New Urbanism in Delta, vol. 10, nº 3, 1967, p. 54-61.

Text in cat. of the exhibition Constant. Von Cobra bis New Babylon, München, Galerie Heseler, 1967.

New Babylon. En verden for Homo Ludens et New Baby­lon - Et forslag in cat. of the xhibition Constant. New Babylon, Oslo, Kunstnernes Hus, 1967.

Omtrent New Babylon. Een briefwisseling met Luc Wenseleers (About New babylon. A correspondence with Luc Wenseleers) in Ruimten. Letterkundig interuniversitair tijdschrift, vol 6, nº 21/22, 1967, p. 75-88.

Text in cat. of the exhibition Van Cobra tot New Babylon, Haarlem, Galerie-T, 1968.

Text in cat. of the exhibition Nya Babylon, Lund, Lunds Kunsthall, 1968.

About the meaning of construction in Data. Directions in Art, Theory and Aesthetics: An Anthology edited by Anthony Hill, London, Faber and Faber, 1968, pp. 175-179.

Text in cat. of the exhibition Wegwezen. Recreatie vroeger, nu en straks, Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum, 1969.

Opstand van de Homo Ludens: een bundel voordrachten en artikelen, Bussum, Paul Brand, 1969. In 1971 published in German with title Spielen oder töten. Die Aufstand des Homo Ludens

Ny urbanisme in Arkitekt og billedkunst, n.d.,1969, p. 70-71.

Ruimtelijke ordening of ruimtelijke chaos in Ruimte voor de mens, nº 1, Amersfoort, Werkgroep 2000, 1969, p. 4-6.

Ny Babylon in Architekten, n.d., 1969, p. 280-284.

Planologie of revolutie in Te elfder Ure, vol. 17, nº 4/5, April/May 1970, p. 165-184. Republished in cat. of the exhibition New Babylon, Gemeente­museum The Hague, 1974.

New Babylon. Versuch einer alternativen Umweltplanung in Befreiung des Alltags: Modelle eines Zusammenlebens ohne Leistungsdruck, Frustation und Angst, F. Böckelmann Ed., Münich 1970, p. 137-154.

New Urbanism Buffalo, NY: Friends of Malatesta, 1970.

New Babylon the World of the Homo Ludens, English translation unknown, 1970 (source remains unknown)
English: New Babylon- the world of Homo Ludens,1970.pdf

Spielen oder töten. Der Aufstand des Homo Ludens, Bergisch Gladbach, Gustav Lübbe Verlag, 1971.

Autodialogue à propos de New Babylon (Autodialogue on New Babylon) in Opus International, nº 27, september Parijs 1971, p. 29-31. Republished in cat. of the exhibition New Babylon, Gemeente­museum The Hague, 1974 and in  Constant, New Babylon: Art et Utopie (Text Constant), Jean-Clarence Lambert, Paris, Éditions Cercle d’Art, 1997.
French: Autodialogue à propos de New Babylon,1971.pdf
English: Autodialogue on New Babylon,1971.pdf

Lettre: cher Daniel and Vers une liberté nouvelle and C’est notre désir qui fait la révo­lu­tion and extraits de Lettres aux situationnistes and explication de New Babylon in cat. of the exhibition Constant: aquarelles, gravures, sculptures, Paris, Galerie Daniel Gervis, March 1972.

On travelling in Studio International, vol. 185, nº 955, May 1972, p. 228-229.

Het aangezicht der aarde, New Babylon: een schets voor een cultuur (original a German manuscript in collaboration with Caspari) and het principe van desoriëntatiein cat. of the exhibition New Babylon, Gemeentemuseum The Hague, 1974, p. 49-63. Republished, onder de titel Le visage de la terre, Esquisse d’une culture and Le principe de désorientation in Jean-Clarence Lambert, Constant, New Babylon: Art et Utopie (Text Constant), Paris, Éditions Cercle d’Art, 1997.

Verantwoording, Voorwoord, Definities, Arbeid en vrijheid en Cultuur en norm in cat. of the exhibition New Babylon, Gemeentemuseum The Hague, 1974.
English: New Babylon,1974.pdf

New Babylon: Une ville nomade in Nomades et Vagabonds, Jean Duvignaud ed., Paris, Union Générale d’Éditions, collection 10/18, 1975, pp. 202-230.

Het ZIEN van beeldende kunst: enkele opmerkingen omtrent zin en onzin van de iconografie in Centraal Museum Utrecht Mededelingen 12, 1975, pp. 1-22. Re-edited and translated in English republished in cat. of the exhibition Constant: Schilderijen 1948-1995, Stedelijk Museum Amsterdam,1995, pp. 44-82.

Autodialog over Ny Babylon in cat. of the exhibition Det Ny Babylon, Århus, Kunstbygning Århus, 1976.

De honden blaffen, de karavaan trekt verder en Iconogra­fische beschrijving van enkele schilderijen in cat. of the exhibition Constant: Schilderijen 1969-1977, Stedelijk Museum Amsterdam, 1978.

New Babylon na 10 jaren/New Babylon ten years on in Delft: B-Nieuws, 1980.
English: New Babylon-Ten Years On,1980.pdf

Cobra vandaag in Beeld. Tijdschrift voor kunst, kunsttheorie en kunstgeschiedenis I, nº 1 (z.d.), p. 10-11.

À propos de Cézanne: Aantekeningen naar aanleiding van de tentoonstelling: Cézanne, Les dernières années, 1895-1906, Paris, Grand Palais, Amsterdam 1985. Edition 100 numbered and signed copies. Published in Hollands Maandblad, vol 10, nr. 10, Amsterdam 1985, pp. 10-14. Translated in French and republished in Constant, Les trois espaces, Jean-Clarence Lambert, 1992.

New Babylon: Imaginäre Stadtlandschaften in cat. of the exhibition Constant 1945-1983, Bonn, Rheinisches Landesmuseum, 1986, p. 41-44.

Verzet, ook nù in Verzetsprijzen 1991: teksten uitgespro­ken bij de uitreiking 4 mei 1991 in De Nieuwe Kerk te Amsterdam, Nijmegen, Sun, 1991.

Écrits théoriques (A selection from Cobra, L’Internationale situationniste, New Babylon and À propos de Cézanne), in Constant, les trois espaces, Jean-Clarence Lambert, Paris, Éditions Cercle d’Art, 1992, pp. 194-204.

Textes de Constant (Pour un urbanisme unitaire. L’internationale situationniste (1958-1960), New Babylon and La révolte de l’Homo ludens) in Constant, New Babylon: Art et Utopie, Jean-Clarence Lambert, Paris, Éditions Cercle d’Art, 1997, pp. 31-159.

The principle of disorientation (The principle of disorientation) in cat. of the exhibition Situationists: Art, Politics, Urbanism, Libero Andreotti en Xavier Costa Eds., Barcelona 1996, pp. 86-95.

Omslag Cobra tentoonstelling 1949

Cover Cobra exhibition 1949, p4

Omslag Cobra tentoonstelling 1949, p1

Cover Cobra exhibition 1949, p1