De Liefde, natuurlijk

Gedichten
Carlos Drummond de Andrade
1997
poetry

On the first page is written a personal note to Trudy and Constant:
'20 juni 1997
Voor Trudy en Constant,
Voor 2 mensen die, ieder op eigen wijze, een poging doen de wereld te herscheppen zoals Carlos Drummond de Andrade dat doet met zijn poëzie.
Vanaf nu, in verbinding met elkaar met als inspiratiebron: de liefde, natuurlijk!
Liesbeth'

Tabs