Privacy

Privacybeleid fondation constant
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Fondation Constant respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.stichtingconstant.nl en zorgt er voor dat de door u verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens door Fondation Constant gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Doeleinden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van ons relatiebeheer en het ontvangen van informatie over de activiteiten van de Fondation Constant. Als u door middel van deze website contact met ons opneemt of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard. Deze gegevens worden echter niet langer bewaard dan nodig is voor de volledige beantwoording of afwikkeling daarvan.

Cookies
Wij verzamelen gegevens van bezoekers om onze website te optimaliseren en deze af te stemmen op uw behoeftes. Daarnaast worden de gegevens van bezoekers gebruikt voor statistische onderzoeken van het gebruik van de bezoekers van onze Website.
De verzamelde gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden, zonder uw expliciete toestemming, nimmer aan derden verstrekt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” om voornoemde gegevens te achterhalen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Uiteraard bent u niet verplicht om het gebruik van deze “cookies” te accepteren. Dit kan er echter wel voor zorgen dat u onze Website minder gemakkelijk of minder goed kunt gebruiken. U kunt de opgeslagen “cookies” ook verwijderen via uw internetbrowser.

Google Analytics
Om te analyseren en bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die door Google Analytics wordt verkregen (bijv. uw IP-adres) wordt opgeslagen op de servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van deze marketingtechniek.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Voor het privacybeleid van Google klik hier.

Sociale media
Op onze website wordt verwezen naar sociale media, zoals Twitter, Facebook, Google+. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over Fondation Constant of om Fondation Constant te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van Twitter, Facebook en Google+, aangezien derden bepalen hoe deze sociale media knoppen functioneren. Door een sociale media knop te gebruiken wordt er onder meer een “cookie” geplaatst.
Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt de privacyverklaringen van Twitter, Facebook en Google+ lezen door op de opgenomen links te klikken. Door op deze links te klikken kunt u inzicht verkrijgen in de manier waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief
Wij bieden een aantal keer per jaar een nieuwsbrief aan. Hiermee willen wij bezoekers van onze website en andere geïnteresseerden informeren over nieuws met betrekking tot het de activiteiten van de Fondation Constant. U ontvangt deze nieuwsbrief alleen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om u af te melden. De e-mailadressen die wij hebben ontvangen voor het versturen van onze nieuwsbrief, worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u Fondation Constant uw toestemming heeft gegeven en worden zonder uw expliciete toestemming nimmer aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens & derden
Uw persoonsgegevens worden door Fondation Constant nimmer aan derden verstrekt tenzij, i) deze doorgifte geschiedt aan een door Fondation Constant voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Fondation Constant een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens, ii) het Fondation Constant op grond van een wettelijke bepaling gehouden is persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie, iii) het Fondation Constant door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze gegevens aan een derde te verstrekken.

Uw persoonsgegevens: Inzage en correctie
Indien u door middel van een overeenkomst of op een andere manier een relatie heeft met Fondation Constant, heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om schriftelijk aan te geven dat u niet benaderd wilt worden door Fondation Constant. Uw vragen en/of schriftelijke reactie kunt u sturen naar het onderstaande adres:

Fondation Constant
T.a.v. Kim  van  der  Horst
info@stichtingconstant.nl
www.stichtingconstant.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Deze privacyverklaring is voor het laatste aangevuld en/of gewijzigd op 03 februari 2015.

Download hier: privacybeleid Fondation Constant

Met dank aan Van der Steenhoven advocaten

Image

Fondation Constant

Image

Van der Steenhoven advocaten