Vacancies

Project medewerker communicatie Constant 101 (English below)

Voor het project Constant 101 zoeken we een communicatiemedewerker. De communicatiemedewerker staat midden in het project en het is dan ook zeer van belang dat je communicatief en zorgvuldig bent. Dit project biedt een leuke werkomgeving en een uitdagend en zeer afwisselend project.

Werkzaamheden:   

 • Contact onderhouden met partners, zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is bij de juiste partners of geleverd wordt door de partners;
 • Bijhouden van adressenlijsten in Mailchimp en Dropbox.
 • Projectwebsite beheren: teksten en foto’s van partners online zetten, teksten vertalen.
 • Communicatie onderhouden met marketing en communicatieafdelingen van partners en social media copywriter van de stichting.
 • Fotos bewerken (in photoshop).
 • Opzet nieuwsbrief maken.
 • Eventueel uitvloeiende uitvoerende taken.

Wij zoeken iemand die:

 • Communicatief en ondernemend is;
 • Foutloos Engels en Nederlands schrijft;
 • Kennis heeft van sociale media d.w.z. Instagram, Linkedin, Facebook;
 • Inzicht heeft in medialandschap in Nederland;
 • Overweg kan met de verschillende online tools: Mailchimp, Excel, Word, Dropbox, Google Drive, Photoshop, Planoly;
 • Minimaal 1 (tot 1,5) dag in de week beschikbaar is;
 • Freelancer is;
 • Per direct beschikbaar is tot en met juli 2022;
 • (Affiniteit heeft met kunst en Constant).

Wat bieden we:

 • Uitdagend project met grote diversiteit aan projecten, kunstenaars en organisaties.
 • Flexibel werk.
 • 200€/dag op freelancebasis.
 • Voornamelijk thuiswerken.
 • Uitnodigingen voor openingen, tentoonstellingen en andere activiteiten.

Stuur motivatie en cv naar:
Kim van der Horst
info@stichtingconstant.nl

ENGLISH
Project employee communication Constant 101
We are looking for a communications officer for the Constant 101 project. The communication officer operates in the center of the project. It is therefore very important that they are communicative and meticulous. This project offers a nice working environment and a challenging and very diversified project.

Activities:

 • Liaising with partners, ensuring that the right information is available from the right partners or provided by the partners;
 • Maintain mailing lists in Mailchimp and Dropbox.
 • Manage project website: put texts and photos of partners online, translate texts.
 • Maintain communication with marketing and communication departments of partners and social media copywriter of the project.
 • Edit photos (in photoshop).
 • Create outline for newsletters.
 • Any consequential executive tasks.

We are looking for someone who:

 • Is communicative and enterprising;
 • Flawless in English and Dutch (writing);
 • Has knowledge of social media i.e. Instagram, Linkedin, Facebook;
 • Has insight into the media landscape in the Netherlands;
 • Can handle the various online tools: Mailchimp, Excel, Word, Dropbox, Google Drive, Photoshop, Planoly;
 • Available at least 1 (up to 1.5) days a week;
 • Is a freelancer;
 • Available immediately until July 2022;
 • (Affinity with art and Constant).

What we offer:

 • Challenging project with great diversity of projects, artists and organizations.
 • Flexible work.
 • Fee 200€/day on a freelance basis.
 • Mainly working from home.
 • Invitations to openings, exhibitions and other activities.

  Send your motivatie and cv to:
  Kim van der Horst
  info@stichtingconstant.nl
Constant Nieuwenhuys-ZT/Crowd, ca 1980

ZT/Crowd, ca 1980, ink drawing, collection K. van Stuyvenberg