Klassiek handwoordenboekje

bevattende de verklaring van eigennamen uit het gebied der Grieksche en Romeinsche Mythologie, Aardrijkskunde en Geschiedenis
M.J. Koenen
J.F.P. van Anrooy
E. Epkema
1909
book

Tabs