Image

Metahaven Selected Projects 2010-2014-Cobra museum, 2014

Image

Image

Image

Image

Image

Metahaven

2014
Cobra Museum voor Moderne Kunst
Amstelveen, Netherlands

CID

1685

 • 5e editie van Cobra Kunstprijs; Keuze voor ontwerpers benadrukt het interdisciplinaire karakter van de CoBrA beweging.
 • Eerste prijs voor Metahaven valt samen met de tentoonstelling Black Transparency bij Bureau Europa in Maastricht.

Metahaven, het ontwerpcollectief opgericht door Vinca Kruk (Leiden 1980) en Daniel van der Velden (Rotterdam 1971) heeft de 5e editie van de Cobra Kunstprijs gekregen. Met de Cobra Kunstprijs Amstelveen vraagt het Cobra Museum voor Moderne Kunst aandacht voor de waarden van de Cobra beweging in relatie tot de hedendaagse kunstpraktijk. Die waarden zijn experiment, engagement en interdiscipline.
Na Joost Conijn, Johannes Schwartz, Gijs Frieling en Nathaniel Mellors kiest de jury dit keer voor het eerst voor een ontwerpcollectief; Metahaven. Xander Karskens, voorzitter van de jury zegt daarover; ‘Metahaven is bij uitstek een voorbeeld van ontwerppraktijk waarin, in de geest van CoBrA, de grenzen van disciplines worden geslecht, kruisbestuivingen worden nagestreefd en het kunstenaarschap vanuit utopische overwegingen kritisch wordt ingezet in de samenleving’.

Metahaven kwam de laatste jaren in het nieuws door onder andere een samenwerking met WikiLeaks en Julian Assange. Metahaven is geïnteresseerd in de machtsstructuren die verborgen liggen achter de schijnbaar overzichtelijke vormgeving van onze digitale omgeving. Van der Velden en Kruk zijn daarin net zo goed onderzoeker en theoreticus als grafisch ontwerper. In hun projecten is er geen onderscheid meer te maken tussen deze verschillende bezigheden.
De toekenning van deze eerste prijs voor Metahaven komt op een bijzonder moment. Metahaven opent op 6 september de thematische tentoonstelling Black Transparency bij Bureau Europa. Een show in MoMA PS1 in New York ging hier in 2013 aan vooraf. Deze museale belangstelling voor het ontwerpcollectief is niet vreemd, aangezien Metahaven zich doelbewust engageert met beeldende kunst om haar onderzoeksfunctie in ontwerpen met meer vrijheid te kunnen uitvoeren.

Metahaven zelf zegt hierover ‘Het is een grote eer om een prijs te ontvangen die de geest van kunstenaars-architecten-ontwerpers als Constant Nieuwenhuys wil voortzetten. Deze toekenning zien wij dan ook als een expliciete aanmoediging voor onderzoek en politiek engagement in ontwerpen.”
In december zal Metahaven in samenwerking met het Cobra Museum voor Moderne Kunst een presentatie inrichten.

  Date

  20 January 2014 - 16 March 2014

  Subtitle

  Selected Projects 2010-2014

  No other related bibliography items available

  No other related bibliography items available

  Title Type Year
  City Rising Film 2014

  No other related bibliography items available