Image

Oud worden, dat doe je ook maar voor het eerst

Gerrit Kouwenaar 80, een hommage
Poetry
Robert Anker
H.C.ten Berge
Bernlef
M. Boog
P. Boskma
A. Brassinga
F. Budé
Remco Campert
H. Claus
M. van Daalen
T. van Deel
M. Doorman
R. Elshout
R. Joris
Rutger Kopland
Wiel Kusters
Jan Kuijper
Erik Lindner
Erik Menkveld
Leonard Nolens
Cees Nootenboom
Peter Nijmeijer
Tonnus Oosterhoff
René Puthaar
Martin Reints
Marc Reugebrink
Mustafa Stitou
Toon Tellegen
Hans Tentije
Willem van Toorn
Marjoleine de Vos
Menno Wigman
Anna Enquist
P. Gerbrandy
E. Gerlach
E. Jansma
K. Schippers
2003

  Publisher

  Querido, Amsterdam

  Language

  Dutch

  ISBN

  90-214-7003-9

  Note

  No

  Number of pages

  52

  In Fondation Constant library

  No

  Location in Constants original library

  Unknown

  No other related bibliography items available

  No other related bibliography items available

  No other related bibliography items available

  No other related bibliography items available

  No other related bibliography items available